Polityka prywatności

Ochrona prywatności użytkowników strony internetowej Polskiej Izby Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych POLFARMED  jest dla nas priorytetem. W związku z tym w niniejszym dokumencie wyjaśniamy zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników

W celu uzyskania pełnego dostępu do zawartości strony i usług oferowanych na stronie internetowej PIPFiWM POLFARMED, niezbędne jest zarejestrowanie się przez użytkownika poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Rejestracja pozwoli użytkownikowi na pełny dostęp do treści na stronie oraz umożliwi zapisywanie, obsługę i przeglądanie archiwum własnych szkoleń (UWAGA! Ostateczną decyzję o tym czy i w jakim stopniu użytkownik może korzystać z funkcjonalności strony PIPFiWM POLFARMED podejmuje administrator strony). Formularz zawiera informacje zarówno o osobie jak i dane niezbędne do wystawienia faktury VAT. Obligatoryjne jest wypełnienie tylko niektórych pól identyfikujących osobę i dane kontaktowe. W celu właściwego świadczenia na rzecz użytkowników strony internetowej niektórych usług drogą elektroniczną możemy zbierać i przetwarzać dane osobowe użytkowników w sposób inny niż wypełnienie formularza na stronie PIPFiWM POLFARMED.

Dane osobowe, które są zawarte w formularzu rejestracyjnym, jak również inne dane zebrane przez nas przetwarzane są zgodnie z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., zwanego  ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych  oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe użytkowników to wydzielona baza danych, przechowywana na serwerach firm posiadających stosowne certyfikaty bezpieczeństwa. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie część pracowników PIPFiWM POLFARMED.

Prawo do wglądu, modyfikacji i usunięcia danych osobowych

Każdy użytkownik, który wypełnił formularz rejestracyjny lub też, którego dane osobowe znalazły się w naszej bazie  w inny sposób, ma prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez POLFARMED. W przypadku niepodania danych uczestnictwo nie będzie możliwe Dane udostępnione przez użytkowników nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Udostępniane dane nie będą podlegały profilowaniu. POLFARMED nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 (trzech) lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym użytkownik przekazał swoje dane osobowe PIPFiWM POLFARMED, z wyłączeniem dokumentów o ukończeniu szkoleń i certyfikatów, które będą przechowywane bez ograniczeń w czasie.

Zakres udostępniania informacji o użytkowniku

Nie udostępniamy danych osobowych naszych użytkowników innym podmiotom, poza przypadkami gdy życzy sobie tego użytkownik lub upoważnione organy państwowe na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Cookies

Cookies pozwalają nam pozyskiwać dane statystyczne o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych podstron strony internetowej PIPFiWM POLFARMED.  Każdy użytkownik może  wyłączyć w swojej przeglądarce opcję Cookies. Należy pamiętać, iż wyłączenie cookies może spowodować lub też uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony internetowej PIPFiWM POLFARMED.

Informacje zawarte w logach dostępowych

Jak większość podmiotów posiadających strony internetowe, nasza firma zbiera informacje dotyczące odwiedzin na stronie i aktywności użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te są wykorzystywane głownie w celach statystycznych

Linki do innych stron internetowych

Na naszej stronie zamieszczamy linki do innych stron internetowych, jednakże nie odpowiadamy za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli innych  stron. Prosimy abyście Państwo samodzielnie zapoznali się z polityką ochrony prywatności na tych stronach. Niniejsza informacja dotyczy wyłącznie danych osobowych gromadzonych przez PIPFiWM POLFARMED.

Zmiany w polityce ochrony prywatności

O wszelkich zmianach w polityce ochrony prywatności poinformujemy Państwa na naszej stronie internetowej.

Kontakt:
Tel: (22) 654 53 52
Fax: (22) 654 54 20
E-mail: biuro@polfarmed.com.pl

Zapisz się do newslettera

Chesz być na bieżąco informowany o naszych szkoleniach, zapisz się do newslettera

 

POLFARMED
Polska Izba Przemysłu
Farmaceutycznego i Wyrobów
Medycznych POLFARMED
ul. Łucka 2/4/6
00-845 Warszawa
NIP 526 10 31 663
Copyright © POLFARMED 2006-2019. All Rights Reserved.