Szkolenia

Piątek 24 maja 2019

Zarządzanie reklamacjami produktu leczniczego.

Szanowni Państwo, uprzejmie zapraszamy na szkolenie typu master class (praktyk- praktykom), poświęcone zarządzaniu reklamacjami zgłaszanymi do dostawców materiałów wyjściowych i opakowaniowych oraz reklamacjami produktów leczniczych. Na szkoleniu w sposób praktyczny będziecie mieli Państwo możliwość dowiedzieć się, w jaki sposób przeprowadzić i udokumentować postępowanie reklamacyjne produktu leczniczego, unikając błędów i zapobiegając ponownemu ich wystąpieniu.

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?
- Dowiesz się, jak zarządzać reklamacjami zgodnie z wymaganiami prawnymi.
- Dowiesz się, jak powinna wyglądać wewnętrzna procedura zarządzania reklamacjami.
- Dowiesz się, jak wykorzystywać analizę ryzyka w procesie zarządzania reklamacjami w celu analizy przyczyn wystąpienia reklamacji oraz zaplanowania działań korygujących i zapobiegawczych.
- Dowiesz się, jak dokumentować postępowania reklamacyjne i wykonywać okresowe przeglądy.

Szkolenie skierowane jest do:
- Pracowników działu kontroli jakości
- Pracowników zapewnienia jakości
- Osób Wykwalifikowanych
- Innych osób zaangażowanych w proces reklamacyjny w firmie
- Audytorów wewnętrznych i zewnętrznych

Wykładowca - Jolanta Kowalska
Doktor nauk biologicznych w zakresie biochemii.
Wieloletnia praktyka w przemyśle farmaceutycznym (13 lat).
Praca na stanowiskach: Specjalisty ds. Systemu Zapewnienia Jakości,  Osoby upoważnionej do zwalniania substancji API;   Osoby Wykwalifikowanej;  Zastępcy Kierownika Kontroli Jakości;  Specjalisty  ds. analitycznych w Dziale Kontroli Jakości, Kierownika Kontroli Jakości w Farmaceutycznej Spółdzielni Pracy „Galena” Wrocław.
Doświadczenie w Dziale Badawczym z zakresu prac zleconych  dla firm farmaceutycznych.
Przez okres  6 lat pracownik Instytutu Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Wrocławskiego na stanowiskach: adiunkt;  asystent; samodzielny biotechnolog.

datagodzinytemat
2019-05-2410:00 - 10:30Rejestracja uczestników szkolenia
2019-05-2410:30 - 12:00Wykłady cz.I

1. Wymagania prawne
2. Procedury wewnętrzne związane z postępowaniami reklamacyjnymi
3. Reklamacje zgłaszane do dostawców materiałów wyjściowych i opakowaniowych

2019-05-2412:00 - 12:45Lunch
2019-05-2412:45 - 14:15Wykłady cz.II

Wykłady cz. II – 1,5 godz.
1. Odpowiedzialność personelu w zarządzaniu reklamacjami produktów leczniczych
2. Klasyfikacja reklamacji produktów leczniczych
3. Przebieg prawidłowego postępowania reklamacyjnego:
a. przyjęcie reklamacji
b. postępowanie wyjaśniające
c. analiza pierwotnych przyczyn wystąpienia reklamacji
d. działania korygujące i zapobiegawcze
e. dokumentowanie postępowania reklamacyjnego
4. Uznanie i odrzucenie reklamacji produktu leczniczego
5. Postępowanie reklamacyjne a wycofanie produktu leczniczego z obrotu
6. Postępowania reklamacyjne w wytwarzaniu kontraktowym
7. Ocena i przeglądy reklamacji: wskaźniki jakości, trendy

2019-05-2414:15 - 14:30Przerwa
2019-05-2414:30 - 16:00Wykłady cz.III

1. Przykładowe postępowania reklamacyjne produktów leczniczych (przebieg postępowania, zastosowanie analizy ryzyka itp.)

2019-05-2416:00 - 16:15Zakończenie szkolenia. Rozdanie certyfikatów.

Miejsce szkolenia:

Warszawa (dokładny adres podamy w terminie późniejszym)
Cena szkolenia:
cena netto dla członków Izby: 1 000,00 PLN
cena netto dla pozostałych uczestników: 1 000,00 PLN
do ceny należy doliczyć podatek VAT 23 %

  

Zapisz się do newslettera

Chesz być na bieżąco informowany o naszych szkoleniach, zapisz się do newslettera

 

POLFARMED
Polska Izba Przemysłu
Farmaceutycznego i Wyrobów
Medycznych POLFARMED
ul. Łucka 2/4/6
00-845 Warszawa
NIP 526 10 31 663
Copyright © POLFARMED 2006-2019. All Rights Reserved.