Szkolenia

Czwartek 12 września 2019

Dobra Praktyka Laboratoryjna a Dobra Praktyka wytwarzania: podobieństwa i różnice.

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?
Szkolenie ma celu przedstawienie podobieństw i różnic Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i Dobrej Praktyki Wytwarzania, co z kolei będzie pomocne do doskonalenia własnego systemu jakości w zakresie planowania, wykonywania i dokumentowania badań.


Podczas szkolenia:
- poznasz różnice pomiędzy Dobrą Praktyką Laboratoryjną i Dobrą Praktyką Wytwarzania
- poznasz zalety i korzyści z wdrożenia obu Dobrych Praktyk
- zweryfikujesz swój system jakości pod kątem obowiązujących procedur w zakresie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i Dobrej Praktyki Wytwarzania


Szkolenie skierowane jest do:
- Pracowników Laboratoriów Badawczo-Rozwojowych
- Pracowników Kontroli Jakości
- Pracowników Zapewnienia Jakości
- Audytorów wewnętrznych
- Osób Wykwalifikowanych


Wykładowca – Jolanta Kowalska
Doktor nauk biologicznych w zakresie biochemii z 14 letnim stażem pracy w przemyśle farmaceutycznym.
Bogata praktyka w zakresie działań wykonywanych w Kontroli Jakości i Systemie Zapewnienia Jakości, także w ramach obowiązków Osoby Wykwalifikowanej i Osoby upoważnionej do zwalniania substancji czynnych.
Doświadczenie w pracach badawczo-rozwojowych, opracowywaniu i uzgadnianiu dokumentacji rejestracyjnej oraz opracowywaniu dokumentacji systemowej.
Audytor GMP, ISO 9001 i ISO 14001.
Obecnie pracuje w GxP PROJEKT JOLANTA KOWALSKA.

datagodzinytemat
2019-09-1210:00 - 10:30Rejestracja uczestników szkolenia
2019-09-1210:30 - 12:00Wykład cz.I

1. Wprowadzenie – podstawy prawne w Unii Europejskiej i w Polsce
2. Podstawowa terminologia
3. Dobra Praktyka Laboratoryjna w jednostkach badawczych, laboratoriach wzorcujących i kontroli jakości

2019-09-1212:00 - 12:45Lunch
2019-09-1212:45 - 14:15Wykład cz.II

1. Podobieństwa i różnice w systemach jakości laboratoriów badawczych, wzorcujących i kontroli jakości, w których wdrożono Dobrą Praktykę Laboratoryjną i/lub Dobrą Praktykę Wytwarzania
2. Główne wymagania Dobrej Praktyki Laboratoryjnej
3. Korzyści z wdrożenia wymagań Dobrej Praktyki Laboratoryjnej

2019-09-1214:15 - 14:30Przerwa
2019-09-1214:30 - 16:00Wykład cz.III

1. Implementacja wymagań Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w wytwórni farmaceutycznej – na co zwrócić uwagę
2. Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej
3. Kontrola spełnienia wymagań Dobrej Praktyki Laboratoryjnej

2019-09-1216:00 - 16:15Zakończenie szkolenia. Rozdanie certyfikatów.

Miejsce szkolenia:
Warszawa (dokładny adres podamy później)

Cena szkolenia:
cena netto dla członków Izby: 1 000,00 PLN
cena netto dla pozostałych uczestników: 1 000,00 PLN
do ceny należy doliczyć podatek VAT 23 %

  

Zapisz się do newslettera

Chesz być na bieżąco informowany o naszych szkoleniach, zapisz się do newslettera

 

POLFARMED
Polska Izba Przemysłu
Farmaceutycznego i Wyrobów
Medycznych POLFARMED
ul. Łucka 2/4/6
00-845 Warszawa
NIP 526 10 31 663
Copyright © POLFARMED 2006-2019. All Rights Reserved.