Szkolenia

Poniedziałek 14 października 2019

Walidacja czyszczenia – opracowanie i walidacja metody analitycznej, obliczenie kryterium akceptacji na podstawie danych toksykologicznych.

Dlaczego warto uczestniczyć  w szkoleniu?
- dowiesz się jak przeprowadzić analizę ryzyka aby wytypować „najgorszy przypadek”
- dowiesz się jak opracować i zwalidować metodę analityczna służącą do oceny czystości ciągu produkcyjnego
- dowiesz się jak wyznaczyć wydajność próbkowania


Do kogo skierowane jest szkolenie?
Szkolenie skierowane jest do pracowników Działu Walidacji/Produkcji, którzy są odpowiedzialni za wyznaczenie kryterium akceptacji oraz wykazania walidacji mycia urządzeń produkcyjnych oraz pracowników  laboratoriów odpowiedzialnych za opracowanie i zwalidowanie metody służącej do oceny czystości ciągu.


Wykładowca - ANETTA ANDRZEJCZAK
Magister inżynier Politechniki Łódzkiej - Wydział Chemii Ogólnej i Nieorganicznej.
Ponad 25 lat pracy w przemyśle farmaceutycznym na stanowiskach:
- Technologa,
- Koordynatora Zespołu Analitycznego,
- Kierownika Laboratorium Analitycznego w R&D.
Kierownik wielu projektów dotyczących opracowywania metod analitycznych dla nowych produktów leczniczych oraz  ich walidacji.
Znajomość technik  chromatograficznych (HPLC; TLC; GC) i spektrofotometrycznych.
Czynne uczestnictwo w opracowywaniu  procedur ogólnofirmowych dot. systemu jakości.
Odpowiedzialna za prowadzenie  szkoleń  z zakresu Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) i Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP).
Ukończyła liczne kursy i szkolenia w tym; badanie stabilności produktu leczniczego, audytora wewnętrznego, walidacja metod czyszczenia.
Od 1991 do chwili obecnej pracuje w Pabianickich Zakładach Farmaceutycznych POLFA S.A.; Grupa Adamed.

datagodzinytemat
2019-10-1410:00 - 10:30Rejestracja uczestników szkolenia
2019-10-1410:30 - 12:00Wykład cz.I

1. Pobieranie próbek z urządzeń produkcyjnych
2. Walidacja metody służącej do oceny czystości ciągu produkcyjnego.
3. Wydajność próbkowania

2019-10-1412:00 - 12:45Lunch
2019-10-1412:45 - 14:15Wykład cz.II

4. Ocena wizualna
5. Identyfikacja produktów krytycznych
6. Wybór najgorszego przypadku

2019-10-1414:15 - 14:30Przerwa
2019-10-1414:30 - 16:00Wykład cz.III

7. Analiza danych toksykologicznych
8. Wyliczanie kryterium akceptacji
9. Pytania i dyskusja

2019-10-1416:00 - 16:15Zakończenie szkolenia. Rozdanie certyfikatów.

Miejsce szkolenia:
Warszawa (dokładny adres podamy później)

Cena szkolenia:
cena netto dla członków Izby: 1 000,00 PLN
cena netto dla pozostałych uczestników: 1 000,00 PLN
do ceny należy doliczyć podatek VAT 23 %

  

Zapisz się do newslettera

Chesz być na bieżąco informowany o naszych szkoleniach, zapisz się do newslettera

 

POLFARMED
Polska Izba Przemysłu
Farmaceutycznego i Wyrobów
Medycznych POLFARMED
ul. Łucka 2/4/6
00-845 Warszawa
NIP 526 10 31 663
Copyright © POLFARMED 2006-2019. All Rights Reserved.