Szkolenia

Czwartek 7 listopada 2019

Zarządzanie podłożami w laboratorium mikrobiologicznym zgodnie z wytycznymi GMP i FP.

Szkolenie typu master class  (praktyk –praktykom)  z zakresu Zarządzania Jakością pożywek w laboratorium mikrobiologicznym w produkcji niesterylnej. Na  szkoleniu w sposób szczegółowy zostanie omówiona aktualizacja wymagań w zakresie nadzorowania podłoży mikrobiologicznych zgodnie z GMP i FP. Dodatkowym atutem będzie  analiza zmian jakie zostały wdrożone w PN ISO 11133 wraz z możliwością  implementacji  ich do wymagań w przemyśle farmaceutycznym   oraz  zaleceń dotyczących szczepów referencyjnych.


Dlaczego warto uczestniczyć:
- dowiesz się  jak planować zakup, przygotowywać, przechowywać podłoża mikrobiologiczne
- przybliżymy Ci  najnowsze wymagania GMP dotyczące jakości podłoży ze szczególnym uwzględnieniem badań stabilności podłoży (podejście praktyczne)
- zrobimy analizę wymagań farmakopealnych dotyczących kontroli podłoży mikrobiologicznych wraz z kryteriami akceptacji oraz porównanie ich z kryteriami zawartymi w Normie ISO 11133
- dowiesz się o aktualnych wymaganiach w zakresie przygotowania i przechowywania  szczepów testowych
- dowiesz się jak przygotowywać dokumentacje dotyczącą nadzoru nad podłożami


Aleksandra Kropelnicka-Prukop
Magister biologii ze specjalizacją mikrobiologia na Uniwersytecie Wrocławskim.
Wieloletnia praktyka w przemyśle farmaceutycznym – od 20 lat jako Specjalista Mikrobiolog.
Praca na stanowiskach:
- Specjalisty Mikrobiologa w Laboratorium Kontroli Jakości
- Koordynatora badań mikrobiologicznych, procesów uzdatniania i dezynfekcji systemów uzdatniania wody,
Obecnie (od 2002 r.) pracuje w Farmaceutycznej Spółdzielni Pracy Galena na stanowisku Starszego Specjalisty ds. analizy mikrobiologicznej w Laboratorium Kontroli Jakości.
Zdobyte doświadczenie w innych sekcjach mikrobiologii niż farmacja, wykorzystuje w praktyce codziennej pracy w laboratorium farmaceutycznym.

 

datagodzinytemat
2019-11-0710:00 - 10:30Rejestracja uczestników szkolenia
2019-11-0710:30 - 12:00Wykład cz.I

1. Pożywki mikrobiologiczne
- definicje
- klasyfikacja podłoży mikrobiologicznych
- składniki pożywek i ich podział, przykłady
- regulacje prawne  i   dokumenty normatywne
- wytyczne GMP w świetle  RMZ

2019-11-0712:00 - 12:45Lunch
2019-11-0712:45 - 14:15Wykład cz.II

2. Zarządzanie pożywkami w laboratorium mikrobiologicznym
- zamawianie, analiza producenta i dostawcy
- przyjmowanie dostaw podłoży mikrobiologicznych
- zasady przygotowania podłoży wraz z nadzorem nad jakością materiałów  pomocniczych
- przechowywanie podłoży - ocena stabilności pożywek
- walidacja terminów przydatności do użycia - dokumentacja

2019-11-0714:15 - 14:30Przerwa
2019-11-0714:30 - 16:00Wykład cz.III

3. Kontrola podłoży mikrobiologicznych
- szczepy referencyjne jako materiały odniesienia  stosowane w kontroli  podłoży-aktualne wytyczne
- metody kontroli podłoży -wdrożenie wymagań farmakopealnych,
- analiza kryteriów  akceptacji  wg FP
- aktualne wymagania w odniesieniu do kontroli pożywek mikrobiologicznych w zakresie Zarządzania Jakością ISO 11133
- tworzenie dokumentacji
- dyskusja

 

2019-11-0716:00 - 16:15Zakończenie szkolenia. Rozdanie certyfikatów.

Miejsce szkolenia:
Warszawa (dokładny adres podamy później)

Cena szkolenia:
cena netto dla członków Izby: 1 000,00 PLN
cena netto dla pozostałych uczestników: 1 000,00 PLN
do ceny należy doliczyć podatek VAT 23 %

  

Zapisz się do newslettera

Chesz być na bieżąco informowany o naszych szkoleniach, zapisz się do newslettera

 

POLFARMED
Polska Izba Przemysłu
Farmaceutycznego i Wyrobów
Medycznych POLFARMED
ul. Łucka 2/4/6
00-845 Warszawa
NIP 526 10 31 663
Copyright © POLFARMED 2006-2019. All Rights Reserved.