Szkolenia

Poniedziałek 25 listopada 2019

Audyty jakości w firmie farmaceutycznej – praktyczne przygotowanie do przeprowadzenia audytów wewnętrznych GMP.

Dlaczego warto uczestniczyć  w szkoleniu?
Celem szkolenia jest przekazanie  praktycznych wskazówek do właściwego przygotowanie i wykonania audytu wewnętrznego. W trakcie szkolenia przedstawiane będą studia przypadków z praktyki prowadzącego,  celem  wskazania typowych błędów w procesie audytowania i sposobów ich uniknięcia.

Podczas szkolenia:
- zapoznasz się z wymaganiami prawnymi w zakresie audytów jakości
- dowiesz się, jakie wymagania powinien spełnić „dobry” audytor
- otrzymasz praktyczne  wskazówki poprawnego przeprowadzania audytów
- poznasz zasady zadawania pytań oraz właściwego przygotowania Planu i Raportu z audytu
- zapoznasz się z metodologią i techniką prowadzenia audytów
- dowiesz się, jak uniknąć typowych błędów popełnianych przez audytorów

Szkolenie skierowane jest do:
- Audytorów wewnętrznych
- Pracowników przygotowujących się do pełnienia funkcji audytora

Wykładowca  - Małgorzata Jakóbiec
Absolwentka Politechniki Łódzkiej - Wydział Chemii Spożywczej / Biochemia Techniczna, Podyplomowego Studium Farmacji Przemysłowej oraz Studium Biznesu i Marketingu. 30 lat pracy w przemyśle farmaceutycznym na stanowiskach od specjalisty technologa w laboratorium, poprzez kierownika działu kontroli jakości,  do dyrektora ds. zarządzania jakością. Osoba Wykwalifikowana wytwórcy oraz importera produktów leczniczych z kilkunastoletnią praktyką, audytor systemów jakości, szkoleniowiec, konsultant  ds. wdrożeń - praktyka we wdrażaniu, utrzymaniu i doskonaleniu systemów opartych na GMP, GLP, GDP, ISO 9001, ISO 22 000, ISO 22 716.  Doświadczenie zawodowe zdobywała w firmach: Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. / Grupa Adamed, SP Medical Member of SP Group A/S, PPH EWA S.A.,  SENSILAB Polska, Nord Farm Sp. z o.o., Biogened S.A

 

datagodzinytemat
2019-11-2510:00 - 10:30Rejestracja uczestników.
2019-11-2510:30 - 12:00Wykłady cz. I

1. Wprowadzenie
- Wymagania prawne w zakresie inspekcji wewnętrznych / audytów jakości
- Cel audytów jakości
- Podstawowe definicje i objaśnienia
2. Podział audytów
3. Wymagania dotyczące audytorów
- Kwalifikacje i doświadczenie
- Szkolenia
- Cechy osobowości

2019-11-2512:00 - 12:45Lunch
2019-11-2512:45 - 14:15Wykłady cz. II

4. Przygotowanie audytu
- Określenie celu audytu
- Powołanie Zespołu i wybór audytora wiodącego – podział odpowiedzialności
- Opracowanie Planu audytu, listy pytań audytowych
5. Przeprowadzenie audytu
- Metody i techniki prowadzenia audytów
- Spotkanie otwierające, obserwacje audytowe, spotkanie zamykające
- Klasyfikacja niezgodności

2019-11-2514:15 - 14:30Przerwa
2019-11-2514:30 - 16:00Wykłady cz. III

6. Działania poaudytowe
- Wymagania odnośnie zawartości Raportu z audytu
- Monitorowanie i  ocena skuteczności działań naprawczych
- Zamknięcie procesu audytowego
7. Typowe błędy popełniane podczas audytu i sposoby ich uniknięcia
8. Podsumowanie

2019-11-2516:00 - 16:15Zakończenie szkolenia. Rozdanie certyfikatów.

Miejsce szkolenia:
Warszawa (dokładny adres podamy później)

Cena szkolenia:
cena netto dla członków Izby: 1 000,00 PLN
cena netto dla pozostałych uczestników: 1 000,00 PLN
do ceny należy doliczyć podatek VAT 23 %

  

Zapisz się do newslettera

Chesz być na bieżąco informowany o naszych szkoleniach, zapisz się do newslettera

 

POLFARMED
Polska Izba Przemysłu
Farmaceutycznego i Wyrobów
Medycznych POLFARMED
ul. Łucka 2/4/6
00-845 Warszawa
NIP 526 10 31 663
Copyright © POLFARMED 2006-2019. All Rights Reserved.