2014-10-08

Komunikat Ministerstwa Gospodarki w sprawie zawieszeń poboru ceł/kontyngentów taryfowych 1-07-2015wzorem lat ubiegłych Komisja Europejska przedstawiła listę wniosków o ustanowienie zawieszeń poboru ceł lub kontyngentów taryfowych, które po uprzedniej akceptacji krajów członkowskich UE i dalszym procesie decyzyjnym UE planowane są do wprowadzenia w życie z dniem 1 lipca 2015 r. Lista wniosków w załączeniu.

Wnioski te zostały złożone przez kraje członkowskie UE oraz Turcję. Zgodnie z procedurą ustanawiania zawieszeń poboru ceł i kontyngentów taryfowych, szczegółowo opisanej w Komunikacie w sprawie sposobu, trybu oraz warunków przyjmowania i analizowania wniosków o modyfikację ochrony celnej w 2014 r., jeżeli na terenie Unii Europejskiej istnieje producent towaru, którego dotyczy wniosek może on sprzeciwić się propozycji ustanowienia autonomicznego zawieszenia poboru cła lub ustanowienia autonomicznego kontyngentu taryfowego. Sprzeciw taki powinien być przygotowany w formacie, o którym mowa w w/w komunikacie i przekazany w formie elektronicznej do Departamentu Polityki Handlowej Ministerstwa Gospodarki. Departament przekaże go następnie do Komisji Europejskiej.

W przypadku stwierdzenia, że któryś z wniosków dotyczy towaru produkowanego w Polsce prosimy o skontaktowanie się z Departamentem Polityki Handlowej.

Sprzeciwy mogą być składane zarówno do nowych propozycji ustanowienia zawieszeń poboru ceł lub kontyngentów taryfowych jak i do obecnie obowiązujących regulacji w tym zakresie.

Termin składania sprzeciwów do obecnie obowiązujących regulacji tj. zawieszeń poboru ceł oraz kontyngentów taryfowych upływa z dniem 31 października 2014r.

Regulacje dot. zawieszeń poboru ceł oraz kontyngentów taryfowych obowiązujących od 1 lipca 2014 r. (wersja skonsolidowane) dostępna jest na stronie internetowej Departamentu Polityki Handlowej MG pod adresem:
http://www.mg.gov.pl/Wspolpraca+miedzynarodowa/Handel+zagraniczny/Srodki+taryfowe/Mozliwosc+obnizenia+unijnych+cel+w+imporcie+do+UE

Natomiast sprzeciwy/poparcia do nowych w/w wniosków należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 grudnia 2014 r.

Jednocześnie uprzejmie przypominam, że ulega skróceniu termin przyjmowania wniosków o modyfikacje ochrony celnej tj.:
- dla regulacji wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. - wnioski należy złożyć do końca grudnia 2014 r.
- dla regulacji wchodzących w życie z dniem 1 lipca 2016 r. - wnioski należy złożyć do 30 czerwca 2015 r.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Z poważaniem,
Izabela Domżalska
Departament Polityki Handlowej, Ministerstwo Gospodarki
tel. 22 693 46 64, fax. 22 693 40 18, e-mail: Izabela.domzalska@mg.gov.pl

Dokumenty do pobrania:

zał. 1 >>> kliknij tutaj

zał. 2 >>> kliknij tutaj

Zapisz się do newslettera

Chesz być na bieżąco informowany o naszych szkoleniach, zapisz się do newslettera

 

POLFARMED
Polska Izba Przemysłu
Farmaceutycznego i Wyrobów
Medycznych POLFARMED
ul. Łucka 2/4/6
00-845 Warszawa
NIP 526 10 31 663
Copyright © POLFARMED 2006-2019. All Rights Reserved.