Szkolenia

Czwartek 25 kwietnia 2019

Okresowe szkolenie GMP dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw farmaceutycznych.

Wtorek 30 kwietnia 2019

Analiza ryzyka w ocenie producenta substancji pomocniczych oraz substancji pomocniczych.

Czwartek 9 maja 2019

Tworzenie banku drobnoustrojów wzorcowych i in house oraz jego walidacja.

Piątek 10 maja 2019

Transfer i weryfikacja metod analitycznych w praktyce.

Środa 15 maja 2019

Cykl życia, weryfikacja, walidacja i rewalidacja metod analitycznych.

Piątek 17 maja 2019

Dokumentacja farmaceutyczna w systemie jakości - znaczenie utrzymania kompleksowego systemu dokumentacji.

Środa 22 maja 2019

Kwalifikacja dostawców materiałów wyjściowych, opakowaniowych, odczynników i usług.

Czwartek 23 maja 2019

GMP dla kadry średniego dozoru przedsiębiorstw farmaceutycznych.

Piątek 24 maja 2019

Zarządzanie reklamacjami produktu leczniczego.

Czwartek 6 czerwca 2019

Postępowanie z wynikami poza specyfikacją (OOS) i poza trendem (OOT): wymagania, popełniane błędy i możliwość doskonalenia procesu wytwarzania oraz kompetencji personelu KJ

Piątek 7 czerwca 2019

Obowiązki i rola QP w ujęciu zmienionego Aneksu 16 - spojrzenie okiem praktyka.

Środa 12 czerwca 2019

Walidacja czyszczenia - opracowanie i walidacja metody analitycznej, obliczenie kryterium akceptacji na podstawie danych toksykologicznych.

Środa 26 czerwca 2019

Wskaźniki jakości w Kontroli Jakości – możliwość doskonalenia obszaru.

Czwartek 27 czerwca 2019

Dobra praktyka laboratoryjna i integralność danych w kontroli jakości.

Piątek 28 czerwca 2019

Udział QP w realizacji spełnienia wymagań Farmaceutycznego Systemu Jakości - praktyczne wskazówki.

Zapisz się do newslettera

Chesz być na bieżąco informowany o naszych szkoleniach, zapisz się do newslettera

 

POLFARMED
Polska Izba Przemysłu
Farmaceutycznego i Wyrobów
Medycznych POLFARMED
ul. Łucka 2/4/6
00-845 Warszawa
NIP 526 10 31 663
Copyright © POLFARMED 2006-2019. All Rights Reserved.