Szkolenia

Wtorek 8 lutego 2022

Certyfikowany audytor GMP Część I. Wprowadzenie do audytu. Audyt dystrybucji materiałów wyjściowych (API i excipientów, GDP dla materiałów wyjściowych, integralność łańcucha dostaw) - Szkolenie on-line

Środa 16 lutego 2022

Transfer i weryfikacja metod analitycznych w praktyce - Szkolenie on-line

Czwartek 24 lutego 2022

Certyfikowany audytor GMP Część II Audyt procesu wytwarzania produktu leczniczego: jak właściwie zaplanować, przeprowadzić i udokumentować - Szkolenie on-line

Czwartek 3 marca 2022

Postępowanie wyjaśniające i system CAPA (zrozumienie wymagań systemu CAPA dla skutecznej realizacji działań, polityka firmy i procedury wymagane do spełnienia wymagań regulacyjnych) - Szkolenie on-line

Czwartek 10 marca 2022

Program ciągłego badania stabilności - Szkolenie on-line

Środa 16 marca 2022

Certyfikowany audytor GMP Część III. Audyt wytwórcy kontraktowego - Szkolenie on-line

Wtorek 22 marca 2022

Rozwój produktu generycznego od pomysłu do rejestracji -rola analityka - Szkolenie on-line

Czwartek 24 marca 2022

Procedura postępowania z wynikami poza specyfikacją (OOS) i poza trendem (OOT) – wskazówki praktyczne - Szkolenie on-line

Środa 6 kwietnia 2022

Praktyczne podejście do zarządzania ryzykiem jakości w wytwarzaniu produktów leczniczych w świetle aktualnych wymagań - Szkolenie on-line

Czwartek 21 kwietnia 2022

Postępowanie z substancjami wzorcowymi i odczynnikami w laboratorium Kontroli Jakości - Szkolenie on-line

Czwartek 28 kwietnia 2022

Certyfikowany audytor GMP Część IV. Audyt laboratorium kontroli jakości: laboratorium chemiczne i mikrobiologiczne - Szkolenie on-line

Czwartek 12 maja 2022

Analiza ryzyka w procesie kontroli zmian - Szkolenie on-line

Wtorek 17 maja 2022

Dokumentacja Farmaceutycznego Systemu Jakości zgodna z obowiązującym Rozporządzeniem w sprawie GMP - od podstaw - Szkolenie on-line

Środa 18 maja 2022

Tworzenie banku drobnoustrojów wzorcowych i szczepów IN HOUSE oraz jego walidacja - Szkolenie on-line

Czwartek 19 maja 2022

Zarządzanie nowym projektem w Dziale Analityki (Nowy projekt- i co dalej?) - Szkolenie on-line

Środa 25 maja 2022

GMP dla kadry średniego dozoru przedsiębiorstw farmaceutycznych - Szkolenie on-line

Czwartek 2 czerwca 2022

Cykl życia, weryfikacja, walidacja i rewalidacja metod analitycznych - Szkolenie on-line

Środa 8 czerwca 2022

Przypominające szkolenie GMP dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw farmaceutycznych - Szkolenie on-line

Wtorek 28 czerwca 2022

Zasady próbkowania materiałów wyjściowych, opakowaniowych i produktu końcowego oraz w trakcie jego wytwarzania - Szkolenie on-line

Wtorek 5 lipca 2022

Zasady Dobrej Praktyki Wytwarzania i Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w Dziale Badań i Rozwoju - Szkolenie on-line

Zapisz się do newslettera

Chesz być na bieżąco informowany o naszych szkoleniach, zapisz się do newslettera

 

POLFARMED
Polska Izba Przemysłu
Farmaceutycznego i Wyrobów
Medycznych POLFARMED
ul. Łucka 2/4/6
00-845 Warszawa
NIP 526 10 31 663
Copyright © POLFARMED 2006-2022. All Rights Reserved.