Władze Izby

Organami statutowymi Izby są:

Walne Zgromadzenie
Rada Izby
Prezydium Rady Izby
Komisja RewizyjnaSkład Rady Izby:

Bernard Wilkosz - Prezes (Synteza Sp. z o.o., Poznań)
Stanisław Han - Wiceprezes (PPF Hasco-Lek S.A., Wrocław)
Elżbieta Uler - Wiceprezes (Technochemia, Grójec)
Dorota Janicka (Janpol, Warszawa)
Wojciech Kęsy (Farmapol Sp. z o.o., Poznań)

Zbigniew Leżański (Kosmed, Głubczyce)
Jarosław Proniewski (Chema Elektromet, Rzeszów)
Witosław Tarka (Filofarm, Bydgoszcz)
Waldemar Zieliński (Awafarm s.c., Warszawa)Skład Komisji Rewizyjnej:

Marek Januchowski - Przewodniczący (Farmkonsult, Grodzisk Maz.)
Marek Zieliński (Ziołolek Sp. z o.o., Poznań)
Ryszard Owski (Chema Elektromet, Rzeszów)
Marek Ruzikowski (2R Pharma Consultants, Warszawa)
Biurem Izby kieruje Dyrektor - dr Paulina Skowrońska

Zapisz się do newslettera

Chesz być na bieżąco informowany o naszych szkoleniach, zapisz się do newslettera

 

POLFARMED
Polska Izba Przemysłu
Farmaceutycznego i Wyrobów
Medycznych POLFARMED
ul. Łucka 2/4/6
00-845 Warszawa
NIP 526 10 31 663
Copyright © POLFARMED 2006-2019. All Rights Reserved.