Szkolenia

Praktyczne podejście do zarządzania ryzykiem jakości w wytwarzaniu produktów leczniczych w świetle aktualnych wymagań.
Środa 27 marca 2019

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?W trakcie wdrażania wytycznych ICH Q9 podejście oparte na ryzyku nabierało coraz większego znaczenia. Jednocześnie zmiany wytycznych  GMP wprowadzały kolejne wymagania w tym zakresie, następne są już zaplanowane. Celem szkolenia jest podanie praktyc...

Certyfikowany audytor GMP Część III. Audyt laboratorium kontroli jakości: laboratorium chemiczne i mikrobiologiczne.
Czwartek 28 marca 2019

Certyfikowany audytor GMP - cyklSzanowni Państwo,Serdecznie zapraszamy na cykl szkoleń typu master-class (praktyk-praktykom) poświęconych zasadom prowadzenia audytów oraz inspekcji wewnętrznych w wytwórni farmaceutycznej oraz jej kontrahentów. Grono naszych trenerów (czynni audytorzy) przed...

Spektrofotometria UV/Vis – walidacja metody.
Piątek 29 marca 2019

Cel: Zapoznanie się z zasadami pomiaru metodą spektrofotometryczną oraz przeprowadzenie walidacji metody.Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu? - usystematyzujesz swoją wiedzę na temat spektrofotometrii UV/Vis- poznasz dokumenty niezbędne do przeprowadzenia walidacji metody- poznasz walidac...

Zarządzanie podłożami w laboratorium mikrobiologicznym zgodnie z wytycznymi GMP i FP
Środa 3 kwietnia 2019

Szkolenie typu master class  (praktyk – praktykom)  z zakresu Zarządzania Jakością pożywek w laboratorium mikrobiologicznym w produkcji niesterylnej. Na  szkoleniu w sposób szczegółowy zostanie omówiona aktualizacja wymagań w zakresie nadzorowania podłoży mikrobiologicznych zgodnie z...

Certyfikowany audytor GMP Część IV. Audyt procesu wytwarzania produktu leczniczego: jak właściwie zaplanować, przeprowadzić i udokumentować.
Czwartek 4 kwietnia 2019

Szanowni Państwo, uprzejmie zapraszamy na szkolenie typu master class (praktyk- praktykom), poświęcone wykonywaniu audytów wewnętrznych procesu wytwarzania produktów leczniczych. Na szkoleniu w sposób praktyczny będziecie mieli państwo możliwość dowiedzieć się jak właściwie zaplanowa...

Obowiązki QP wytwórcy/importera w ujęciu zmienionego Aneksu 16 (wprowadzone zmiany w praktyce, odchylenia/ocena ryzyka).
Piątek 5 kwietnia 2019

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?Nowy Aneks 16 uwzględnia gwałtowne zmiany zachodzące w ostatnich latach w krajobrazie farmaceutycznym. Ocenia się, że w znacznym stopniu dotyczy niemal każdej zmiany w prawodawstwie, która miała miejsce w ciągu ostatnich czternastu lat. Wszystkie te ...

Okresowy przegląd Farmaceutycznego Systemu Jakości: cel, zakres i udokumentowanie.
Czwartek 11 kwietnia 2019

Szanowni Państwo, uprzejmie zapraszamy na szkolenie typu master class (praktyk- praktykom), poświęcone wykonywaniu okresowego przeglądu Farmaceutycznego Systemu Jakości. Na szkoleniu w sposób praktyczny będziecie mieli państwo możliwość dowiedzieć się jak właściwie zaplanować, wykona...

Chromatografia cieczowa dla początkujących.
Wtorek 16 kwietnia 2019

Cel szkolenia: Zapoznanie się z podstawowymi zasadami i najczęściej spotykanymi problemami podczas analizy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu? - usystematyzujesz swoją wiedzę na temat wysokosprawnej chromatografii cieczowej- poznasz walidac...

Okresowe szkolenie GMP dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw farmaceutycznych.
Czwartek 25 kwietnia 2019

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?Jak wykazują wyniki inspekcji, zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych, nadzór Kierownictwa nad bieżącą dobrą praktyką wytwarzania w firmach farmaceutycznych często stanowi duży problem. Dzieje się tak przy jednoczesnej zmianie podejścia do zarz...

GMP dla kadry średniego dozoru przedsiębiorstw farmaceutycznych.
Piątek 26 kwietnia 2019

Wykładowca - Anna SłomkowskaDoktor nauk technicznych. Ukończyła Studia podyplomowe „Zarządzanie Jakością”.Doświadczenie zawodowe: Vipharm S.A, Agropharm Sp. z o.o., Politechnika Łódzka.Praca na stanowiskach (15 lat):- Zastępcy Kierownika Kontroli Jakości,- Kierownika Działu Zapewnie...

Analiza ryzyka w ocenie producenta substancji pomocniczych oraz substancji pomocniczych.
Wtorek 30 kwietnia 2019

Szanowni Państwo, uprzejmie zapraszamy na szkolenie typu master class (praktyk- praktykom), poświęcone wymaganiom stawianym substancjom pomocniczym. Na szkoleniu w sposób praktyczny będziecie mieli Państwo możliwość dowiedzieć się, w jaki sposób zaplanować i wykonać analizę ryzyka dla...

Tworzenie banku drobnoustrojów wzorcowych i in house oraz jego walidacja.
Czwartek 9 maja 2019

Szanowni Państwo, uprzejmie zapraszamy na szkolenie typu master class  (praktyk – praktykom)  z zakresu Zarzadzania Szczepami Referencyjnymi w Laboratorium Mikrobiologicznym oraz możliwości ich przechowywania w kolekcjach własnych. Na  szkoleniu w sposób szczegółowy zostanie przedstawion...

Transfer i weryfikacja metod analitycznych w praktyce.
Piątek 10 maja 2019

Cel: Usystematyzowanie wiedzy w zakresie transferu i weryfikacji metod analitycznychDlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu? - usystematyzujesz swoją wiedzę na temat transferu metod wewnątrz jak i na zewnątrz organizacji- poznasz dokumenty niezbędne do przeprowadzenia udanego transferu metod- ...

Cykl życia, weryfikacja, walidacja i rewalidacja metod analitycznych.
Środa 15 maja 2019

Szanowni Państwo, uprzejmie zapraszamy na szkolenie typu master class (praktyk- praktykom), poświęcone cyklowi życia metod analitycznych.Na szkoleniu praktyk przybliży Państwu w oparciu o przykłady wymagania prawne, zasady opracowywania, wdrażania oraz nadzorowania aktualności metod anality...

Dokumentacja farmaceutyczna w systemie jakości - znaczenie utrzymania kompleksowego systemu dokumentacji.
Piątek 17 maja 2019

Dlaczego warto uczestniczyć  w szkoleniu?Dokumentacja jest podstawą systemu zarządzania jakością każdej firmy i jest istotnym wymogiem GMP. Bardzo ważne jest aby każdy kto korzysta z dokumentu i systemu  dokumentacji rozumiał wymogi prawne i stosował dobre praktyki.Podczas szkolenia:- us...

Kwalifikacja dostawców materiałów wyjściowych, opakowaniowych, odczynników i usług.
Środa 22 maja 2019

Szanowni Państwo, uprzejmie zapraszamy na szkolenie typu master class (praktyk- praktykom), poświęcone wymaganiom GMP, jakim powinna odpowiadać kwalifikacja dostawców materiałów wyjściowych, opakowaniowych, odczynników i usług.Na szkoleniu praktyk przybliży Państwu w oparciu o przykłady...

Zarządzanie reklamacjami produktu leczniczego.
Piątek 24 maja 2019

Szanowni Państwo, uprzejmie zapraszamy na szkolenie typu master class (praktyk- praktykom), poświęcone zarządzaniu reklamacjami zgłaszanymi do dostawców materiałów wyjściowych i opakowaniowych oraz reklamacjami produktów leczniczych. Na szkoleniu w sposób praktyczny będziecie mieli Pańs...

Dobra praktyka laboratoryjna i integralność danych w kontroli jakości.
Czwartek 30 maja 2019

Dlaczego warto uczestniczyć  w szkoleniu?Zapewnienie integralności danych jest ważnym elementem odpowiedzialności przemysłu za zapewnienie bezpieczeństwa, skuteczności i jakości leków. W tym kontekście  laboratoria podlegające wymogom GxP są zobowiązane do wykazania wiarygodności uzy...

Postępowanie z wynikami poza specyfikacją (OOS) i poza trendem (OOT): wymagania, popełniane błędy i możliwość doskonalenia procesu wytwarzania oraz kompetencji personelu KJ
Czwartek 6 czerwca 2019

Szanowni Państwo, uprzejmie zapraszamy na szkolenie typu master class (praktyk- praktykom), poświęcone Dobrej Praktyce Dokumentowania w wytwórni farmaceutycznej. Na szkoleniu w sposób praktyczny będziecie mieli Państwo możliwość dowiedzieć się, jak prawidłowo przeprowadzić postępowani...

Obowiązki i rola QP w ujęciu zmienionego Aneksu 16 - spojrzenie okiem praktyka.
Piątek 7 czerwca 2019

Dlaczego warto uczestniczyć  w szkoleniu?Nowy Aneks 16 uwzględnia gwałtowne zmiany zachodzące w ostatnich latach w krajobrazie farmaceutycznym. Ocenia się, że w znacznym stopniu dotyczy niemal każdej zmiany w prawodawstwie, która  miała miejsce w ciągu ostatnich czternastu lat. Wszystkie...
1
2
Logowanie
login:
hasło:
  Zaloguj
Jeśli nie masz jeszcze loginu i hasła zarejestruj się
Szkolenia
Newsletter
Chcesz być na bieżąco informowany
o naszych szkoleniach, zapisz się na nasz newslleter.
Wpisz swój adres e-mail.

 

  

 

 >