Szkolenia

Środa 15 stycznia 2020

Cykl życia, weryfikacja, walidacja i rewalidacja metod analitycznych.

Wtorek 21 stycznia 2020

Możliwość ograniczenia zakresu badań materiałów wyjściowych: jak spełnić wymagania GMP.

Czwartek 23 stycznia 2020

Walidacja czyszczenia – opracowanie i walidacja metody analitycznej, obliczenie kryterium akceptacji na podstawie danych toksykologicznych.

Poniedziałek 27 stycznia 2020

Certyfikowany audytor GMP Część I. Wprowadzenie do audytu. Audyt dystrybucji materiałów wyjściowych (API i excipientów, GDP dla materiałów wyjściowych, integralność łańcucha dostaw).

Środa 29 stycznia 2020

Analiza przyczyn źródłowych odchyleń i niezgodności a planowanie działań naprawczo-zapobiegawczych.

Poniedziałek 3 lutego 2020

Analiza ryzyka w ocenie producenta substancji pomocniczych oraz substancji pomocniczych.

Wtorek 4 lutego 2020

Rozwój produktu generycznego od pomysłu do rejestracji – rola analityka.

Poniedziałek 10 lutego 2020

Organizacja pracy w Kontroli Jakości: jak uniknąć zbędnego ryzyka.

Wtorek 11 lutego 2020

Łańcuch dostaw: wymagania, weryfikacja, ocena.

Środa 12 lutego 2020

Dokumentacja rejestracyjna w formacie CTD – Moduł 3 „Jakość” - wymagania rejestracyjne.

Poniedziałek 17 lutego 2020

Dokumentacja farmaceutyczna w systemie jakości - znaczenie utrzymania kompleksowego systemu dokumentacji.

Środa 19 lutego 2020

Transfer i weryfikacja metod analitycznych w praktyce.

Piątek 21 lutego 2020

Certyfikowany audytor GMP Część II. Audyt wytwórcy kontraktowego.

Wtorek 3 marca 2020

Certyfikowany audytor GMP Część III. Audyt procesu wytwarzania produktu leczniczego: jak właściwie zaplanować, przeprowadzić i udokumentować.

Czwartek 5 marca 2020

Zarządzanie podłożami w laboratorium mikrobiologicznym zgodnie z wytycznymi GMP i FP.

Poniedziałek 9 marca 2020

Obowiązki QP wytwórcy/importera w ujęciu zmienionego Aneksu 16 (wprowadzone zmiany w praktyce, odchylenia/ocena ryzyka).

Wtorek 10 marca 2020

Kwalifikacja dostawców materiałów wyjściowych, opakowaniowych, odczynników i usług.

Środa 11 marca 2020

Postępowanie z substancjami wzorcowymi i odczynnikami w laboratorium Kontroli Jakości.

Wtorek 17 marca 2020

Spektrofotometria UV/Vis – walidacja metody.

Środa 25 marca 2020

Postępowanie z wynikami poza specyfikacją (OOS) i poza trendem (OOT): wymagania, popełniane błędy i możliwość doskonalenia procesu wytwarzania oraz kompetencji personelu KJ.

Poniedziałek 30 marca 2020

Integralność danych w wytwórni farmaceutycznej – spojrzenie praktyka.

Wtorek 31 marca 2020

Analizy fizykochemiczne w Kontroli Jakości: jak unikać błędów podczas wykonywania i dokumentowania.

Czwartek 2 kwietnia 2020

Certyfikowany audytor GMP Część IV. Audyt laboratorium kontroli jakości, Audyt laboratorium mikrobiologicznego i opakowań.

Poniedziałek 27 kwietnia 2020

Postępowanie wyjaśniające i system CAPA (zrozumienie wymagań systemu CAPA dla skutecznej realizacji działań, polityka firmy i procedury wymagane do spełnienia wymagań regulacyjnych).

Wtorek 28 kwietnia 2020

Udział QP w realizacji spełnienia wymagań Farmaceutycznego Systemu Jakości- praktyczne wskazówki.

Czwartek 7 maja 2020

Tworzenie banku drobnoustrojów wzorcowych i szczepów IN HOUSE oraz jego walidacja.

Poniedziałek 11 maja 2020

Przypominające szkolenie GMP dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw farmaceutycznych.

Wtorek 12 maja 2020

Zarządzanie reklamacjami produktu leczniczego.

Czwartek 14 maja 2020

Transfer i weryfikacja metod analitycznych w praktyce.

Środa 20 maja 2020

Chromatografia cieczowa dla początkujących.

Czwartek 21 maja 2020

GMP dla kadry średniego dozoru przedsiębiorstw farmaceutycznych.

Wtorek 26 maja 2020

Okresowy przegląd Farmaceutycznego Systemu Jakości: cel, zakres i udokumentowanie.

Środa 27 maja 2020

Integralność danych w Kontroli Jakości.

Poniedziałek 1 czerwca 2020

Dobra praktyka laboratoryjna i integralność danych w kontroli jakości.

Wtorek 2 czerwca 2020

Dobra Praktyka Wytwarzania substancji pomocniczych dla przemysłu farmaceutycznego.

Środa 3 czerwca 2020

Opracowanie, walidacja i transfer metody analitycznej z laboratorium badawczego do Kontroli Jakości.

Czwartek 18 czerwca 2020

Preformulacja i rozwój laboratoryjny produktu generycznego – rola analityka.

Wtorek 23 czerwca 2020

Wskaźniki jakości w Kontroli Jakości – możliwość doskonalenia obszaru.

Środa 24 czerwca 2020

Zarzadzanie ryzykiem dla materiałów wyjściowych i opakowaniowych.

Zapisz się do newslettera

Chesz być na bieżąco informowany o naszych szkoleniach, zapisz się do newslettera

 

POLFARMED
Polska Izba Przemysłu
Farmaceutycznego i Wyrobów
Medycznych POLFARMED
ul. Łucka 2/4/6
00-845 Warszawa
NIP 526 10 31 663
Copyright © POLFARMED 2006-2019. All Rights Reserved.