Szkolenia

Czwartek 9 maja 2019

Tworzenie banku drobnoustrojów wzorcowych i in house oraz jego walidacja.

Szanowni Państwo, uprzejmie zapraszamy na szkolenie typu master class  (praktyk – praktykom)  z zakresu Zarzadzania Szczepami Referencyjnymi w Laboratorium Mikrobiologicznym oraz możliwości ich przechowywania w kolekcjach własnych. Na  szkoleniu w sposób szczegółowy zostanie przedstawiona tematyka Tworzenia Banku Drobnoustrojów Referencyjnych , testowych i In House. Dodatkowo zostanie przedstawiona ścieżka postępowania ze szczepami In House oraz sposób dokumentowania i wprowadzania szczepów In House do kolekcji własnych.   Zostanie również  przedstawiony najnowszy tryb postepowania ze szczepami wzorcowymi zalecany przez Kolekcje ATCC , zgodny z wymogami audytorów GMP.

Szkolenie skierowane jest do :
-pracowników Laboratoriów Mikrobiologicznych w przemyśle farmceutycznym lub pochodnym.

Dlaczego warto uczestniczyć:
-jak zorganizować kolekcje szczepów referencyjnych w laboratorium mikrobiologicznym
-dowiesz się  jak planować zakup oraz przechowywać szczepy referencyjne w zamrażarkach  niskotemperaturowych
-przybliżymy Ci  najnowsze wymagania ATCC  dotyczące ożywiania szczepów wzorcowych i tworzenia kolekcji szczepów macierzystych oraz liczenia pasaży
-spróbujemy usystematyzować wprowadzanie szczepów In House do kolekcji własnych łącznie z podaniem cech identyfikacyjnych i nadzorem dokumentacyjnym
-dowiesz się jak przygotowywać dokumentacje dotyczącą nadzoru nad szczepami w laboratorium
-przedstawimy praktyczne podejście do walidacji przechowywania szczepów referencyjnych w  zamrażarce niskotemperaturowej – program stabilności

Wykładowca - Aleksandra Kropelnicka-Prukop
Magister biologii ze specjalizacją mikrobiologia na Uniwersytecie Wrocławskim.
Wieloletnia praktyka w przemyśle farmaceutycznym – od 20 lat jako Specjalista Mikrobiolog.
Praca na stanowiskach:
- Specjalisty Mikrobiologa w Laboratorium Kontroli Jakości
- Koordynatora badań mikrobiologicznych, procesów uzdatniania i dezynfekcji systemów uzdatniania wody,
Obecnie (od 2002 r.) pracuje w Farmaceutycznej Spółdzielni Pracy Galena na stanowisku Starszego Specjalisty ds. analizy mikrobiologicznej w Laboratorium Kontroli Jakości.
Zdobyte doświadczenie w innych sekcjach mikrobiologii niż farmacja, wykorzystuje w praktyce codziennej pracy w laboratorium farmaceutycznym.

datagodzinytemat
2019-05-0910:00 - 10:30Rejestracja uczestników szkolenia
2019-05-0910:30 - 12:00Wykłady cz.I

1. Mikroorganizmy referencyjne w laboratorium mikrobiologicznym
1.1 Światowe kolekcje szczepów wzorcowych, depozytornie, pozyskiwanie
1.2 Sposoby przechowywania szczepów referencyjnych w laboratoriach – przydatność szczepów, metody i sposoby  przechowywania
1.3 Charakterystyka gatunków szczepów wzorcowych wymaganych w Ph. Eur  2.6.1, 2.6.12, 2.6.13, 5.1.3 (makro i mikromorfologia drobnoustrojów, wybrane cechy diagnostyczne)
1.4 Szczepy referencyjne jako czynnik biologiczny w laboratorium mikrobiologicznym – regulacje prawne, definicje, klasyfikacja, procedura bezpieczeństwa

2019-05-0912:00 - 12:45Lunch
2019-05-0912:45 - 14:15Wykłady cz.II

2. Bank szczepów odniesienia
2.1Definicje (szczep oryginalny i jego pochodne, pasaż zerowy, system hierarchiczny - aktualne wytyczne)
2.2 Dostępność pochodnych Szczepów Referencyjnych na rynku  – rodzaj, forma, pasaż,
2.3 Szczepy IN HOUSE- zakwalifikowanie i wprowadzenie do kolekcji,    przykłady izolacji
2.4 Prowadzenie banku szczepów w głębokim zamrożeniu – krok po kroku
2.5 Dokumentacja kolekcji szczepów ze szczególnym uwzględnieniem aspektu zakupu szczepów oryginalnych

2019-05-0914:15 - 14:30Przerwa
2019-05-0914:30 - 16:00Wykłady cz.III

3. Walidacja przechowywania banku szczepów
3.1.Walidacja systemu komercyjnego Cryobank
3.2.Walidacja banku szczepów w roztworze ochronnym glicerolu-badania stabilności
3.3.Dyskusja

2019-05-0916:00 - 16:15Zakończenie szkolenia. Rozdanie certyfikatów.

Miejsce szkolenia:

Warszawa (dokładny adres podamy w terminie późniejszym)
Cena szkolenia:
cena netto dla członków Izby: 1 000,00 PLN
cena netto dla pozostałych uczestników: 1 000,00 PLN
do ceny należy doliczyć podatek VAT 23 %

  

Zapisz się do newslettera

Chesz być na bieżąco informowany o naszych szkoleniach, zapisz się do newslettera

 

POLFARMED
Polska Izba Przemysłu
Farmaceutycznego i Wyrobów
Medycznych POLFARMED
ul. Łucka 2/4/6
00-845 Warszawa
NIP 526 10 31 663
Copyright © POLFARMED 2006-2019. All Rights Reserved.