Szkolenia

Czwartek 2 kwietnia 2020

Certyfikowany audytor GMP Część IV. Audyt laboratorium kontroli jakości: laboratorium chemiczne i mikrobiologiczne.

Certyfikowany audytor GMP - cykl


Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy na cykl szkoleń typu master-class (praktyk- praktykom) poświęconych zasadom prowadzenia audytów oraz inspekcji  wewnętrznych w wytwórni farmaceutycznej oraz jej kontrahentów.
Grono naszych trenerów (czynni audytorzy) przedstawi Państwu szereg przydatnych wskazówek dotyczących sposobu oraz zasad przygotowywania się do audytu i jego realizacji.
Potwierdzeniem zdobycia umiejętności audytowania dla osób, które wezmą udział we wszystkich etapach tego cyklu oraz pozytywnie napiszą test końcowy będzie Certyfikat audytora GMP.
Istnieje również możliwość udziału w wybranym etapie cyklu.


Część IV.
Audyt laboratorium kontroli jakości: laboratorium chemiczne i mikrobiologiczne.


Wykładowca - Anna Słomkowska
Doktor nauk technicznych. Ukończyła Studia podyplomowe „Zarządzanie Jakością”.
Doświadczenie zawodowe: Vipharm S.A, Agropharm Sp. z o.o., Politechnika Łódzka.
Praca na stanowiskach (15 lat):
- Zastępcy Kierownika Kontroli Jakości,
- Kierownika Działu Zapewnienia Jakości,
- Osoby Wykwalifikowanej,
- Koordynatora Zespołu Walidacyjnego dla form stałych i płynnych niesterylnych,
- Koordynatora Zespołu Walidacyjnego dla form sterylnych (aseptycznych i sterylizowanych końcowo),
- Koordynatora walidacji metod analitycznych i ich kwalifikacji,
- organizacji i nadzoru prac Zespołu ds. Zapewnienia Jakości w zakresie: Rocznego Przeglądu Produktu, Przeglądu Systemu Jakości, Analizy Ryzyka, Szkoleń, Kwalifikacji dostawców,
- Koordynatora badań równoważności biologicznej,
- Wykładowcy na Politechnice Łódzkiej (studiów dziennych zaocznych oraz kierunków międzynarodowych z wiodącym językiem angielskim),
Jest audytorem wiodącym (substancje czynne, kontraktowe miejsca wytwarzania). Audyty realizowane w kraju i zagranicą.

datagodzinytemat
2020-04-0210:00 - 10:30Rejestracja uczestników.
2020-04-0210:30 - 12:00Wykłady cz. I

Audyt laboratorium chemicznego:
1. Personel i szkolenia.
2. Pomieszczenia i urządzenia.
3. Dokumentacja.
4. Pobieranie prób.

2020-04-0212:00 - 12:45Lunch
2020-04-0212:45 - 14:15Wykłady cz. II

Audyt laboratorium chemicznego:
1. Metody badań i ich walidacja.
2. OOS.
3. Badania stabilności.

2020-04-0214:15 - 14:30Przerwa
2020-04-0214:30 - 16:45Wykłady cz. III

Audyt laboratorium mikrobiologicznego:
1. Pomieszczenia i urządzenia.
2. Podłoża mikrobiologiczne i szczepy.
3. Metody badań i ich wiarygodność.

2020-04-0216:45 - 17:00Zakończenie szkolenia. Rozdanie certyfikatów.

Miejsce szkolenia:

Warszawa (dokładny adres podamy w terminie późniejszym)
Cena szkolenia:
cena netto dla członków Izby: 1 000,00 PLN
cena netto dla pozostałych uczestników: 1 000,00 PLN
do ceny należy doliczyć podatek VAT 23 %

  

Zapisz się do newslettera

Chesz być na bieżąco informowany o naszych szkoleniach, zapisz się do newslettera

 

POLFARMED
Polska Izba Przemysłu
Farmaceutycznego i Wyrobów
Medycznych POLFARMED
ul. Łucka 2/4/6
00-845 Warszawa
NIP 526 10 31 663
Copyright © POLFARMED 2006-2020. All Rights Reserved.