Szkolenia

Czwartek 7 maja 2020

Tworzenie banku drobnoustrojów wzorcowych i szczepów IN HOUSE oraz jego walidacja.

Szkolenie typu master class  (praktyk –praktykom)  z zakresu Zarzadzania Szczepami Referencyjnymi w Laboratorium Mikrobiologicznym oraz możliwości ich przechowywania w kolekcjach własnych. Na  szkoleniu w sposób szczegółowy zostanie przedstawiona tematyka Tworzenia Banku Drobnoustrojów Referencyjnych, testowych i In House. Zostanie przedstawiona ścieżka postępowania ze szczepami In House (Environmental Isolates) oraz sposób dokumentowania czy możliwości przechowywania szczepów In House w kolekcjach własnych.   Zostanie również  przedstawiony  schemat postępowania ze szczepami wzorcowymi zalecany przez kolekcje wiodącą ( kompilacja metody przechowywania w głębokim zamrożeniu w powiązaniu z nadzorowanym pasażowaniem) , zgodny z wymogami audytorów GMP.


Szkolenie skierowane jest do :
- pracowników Laboratoriów Mikrobiologicznych w przemyśle farmaceutycznym lub pochodnym.


Dlaczego warto uczestniczyć:
- jak zorganizować kolekcje szczepów referencyjnych w laboratorium mikrobiologicznym
- dowiesz się  jak planować zakup oraz przechowywać szczepy referencyjne w głębokim zamrożeniu
 (-80oC)
- przybliżymy Ci  wymagania kolekcji wiodącej  dotyczące ożywiania szczepów wzorcowych i tworzenia kolekcji szczepów macierzystych oraz liczenia pasaży
- spróbujemy usystematyzować wprowadzanie szczepów (OOS, EI, OO)  do kolekcji własnych łącznie z podaniem cech identyfikacyjnych i nadzorem dokumentacyjnym
- dowiesz się jak przygotowywać dokumentacje dotyczącą nadzoru nad szczepami w laboratorium
- przedstawimy praktyczne podejście do walidacji przechowywania szczepów referencyjnych w  zamrażarce niskotemperaturowej – program stabilności


Wykładowca - Aleksandra Kropelnicka-Prukop
Magister biologii ze specjalizacją mikrobiologia na Uniwersytecie Wrocławskim.
Wieloletnia praktyka w przemyśle farmaceutycznym – od 20 lat jako Specjalista Mikrobiolog.
Praca na stanowiskach:
- Specjalisty Mikrobiologa w Laboratorium Kontroli Jakości
- Koordynatora badań mikrobiologicznych, procesów uzdatniania i dezynfekcji systemów uzdatniania wody,
Obecnie (od 2002 r.) pracuje w Farmaceutycznej Spółdzielni Pracy Galena na stanowisku Starszego Specjalisty ds. analizy mikrobiologicznej w Laboratorium Kontroli Jakości.
Zdobyte doświadczenie w innych sekcjach mikrobiologii niż farmacja, wykorzystuje w praktyce codziennej pracy w laboratorium farmaceutycznym.

 

datagodzinytemat
2020-05-0710:00 - 10:30Rejestracja uczestników szkolenia
2020-05-0710:30 - 12:00Wykład cz.I

1. Mikroorganizmy referencyjne w laboratorium mikrobiologicznym
1.1 Światowe kolekcje szczepów wzorcowych, depozytornie, pozyskiwanie
1.2 Sposoby przechowywania szczepów referencyjnych w laboratoriach – przydatność szczepów,      metody i sposoby  przechowywania
1.3 Charakterystyka gatunków szczepów wzorcowych wymaganych w Ph. Eur  2.6.1, 2.6.12, 2.6.13, 5.1.3 (makro i mikromorfologia drobnoustrojów, wybrane cechy diagnostyczne)
1.4 Szczepy referencyjne jako czynnik biologiczny w laboratorium mikrobiologicznym – regulacje prawne, definicje, klasyfikacja, procedura bezpieczeństwa
 

2020-05-0712:00 - 12:45Lunch
2020-05-0712:45 - 14:15Wykład cz.II

2. Bank szczepów odniesienia
2.1 Definicje (szczep oryginalny i jego pochodne, pasaż zerowy, system hierarchiczny - aktualne wytyczne)
2.2 Dostępność pochodnych Szczepów Referencyjnych na rynku  – rodzaj, forma, pasaż,
2.3 Szczepy IN HOUSE- zakwalifikowanie  (mikroorganizmy  OOS, EI, OO), wprowadzenie do kolekcji,  przykłady izolacji.
2.4 Prowadzenie banku szczepów w głębokim zamrożeniu – krok po kroku
2.5 Dokumentacja  dotycząca kolekcji szczepów ze szczególnym uwzględnieniem aspektu zakupu szczepów oryginalnych
 

2020-05-0714:15 - 14:30Przerwa
2020-05-0714:30 - 16:00Wykład cz.III

3. Walidacja przechowywania banku szczepów
3.1 Walidacja systemu komercyjnego Cryobank
3.2 Walidacja banku szczepów w roztworze ochronnym glicerolu-badania stabilności
3.3 Dyskusja

2020-05-0716:00 - 16:15Zakończenie szkolenia. Rozdanie certyfikatów.

Miejsce szkolenia:

Warszawa (dokładny adres podamy w terminie późniejszym)
Cena szkolenia:
cena netto dla członków Izby: 1 000,00 PLN
cena netto dla pozostałych uczestników: 1 000,00 PLN
do ceny należy doliczyć podatek VAT 23 %

  

Zapisz się do newslettera

Chesz być na bieżąco informowany o naszych szkoleniach, zapisz się do newslettera

 

POLFARMED
Polska Izba Przemysłu
Farmaceutycznego i Wyrobów
Medycznych POLFARMED
ul. Łucka 2/4/6
00-845 Warszawa
NIP 526 10 31 663
Copyright © POLFARMED 2006-2020. All Rights Reserved.