Szkolenia

Wtorek 12 maja 2020

Zarządzanie reklamacjami produktu leczniczego.

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?
Szkolenie jest poświęcone zarządzaniu reklamacjami zgłaszanymi do dostawców materiałów wyjściowych i opakowaniowych oraz reklamacjami produktów leczniczych. Na szkoleniu w sposób praktyczny będziecie mieli Państwo możliwość dowiedzieć się, w jaki sposób przeprowadzić i udokumentować postępowanie reklamacyjne produktu leczniczego, unikając błędów i zapobiegając ponownemu ich wystąpieniu.


Podczas szkolenia:
- dowiesz się, jak zarządzać reklamacjami zgodnie z wymaganiami prawnymi
- dowiesz się, jak powinna wyglądać wewnętrzna procedura zarządzania reklamacjami
- dowiesz się, jak wykorzystywać analizę ryzyka w procesie zarządzania reklamacjami w celu analizy przyczyn wystąpienia reklamacji oraz zaplanowania działań korygujących i zapobiegawczych
- dowiesz się, jak dokumentować postępowania reklamacyjne i wykonywać okresowe przeglądy


Szkolenie skierowane jest do:
- Pracowników działu Kontroli Jakości
- Pracowników Zapewnienia Jakości
- Osób Wykwalifikowanych
- Innych osób zaangażowanych w proces reklamacyjny w firmie
- Audytorów wewnętrznych i zewnętrznych


Wykładowca – Jolanta Kowalska
Doktor nauk biologicznych w zakresie biochemii z 14 letnim stażem pracy w przemyśle farmaceutycznym.
Bogata praktyka w zakresie działań wykonywanych w Kontroli Jakości i Systemie Zapewnienia Jakości, także w ramach obowiązków Osoby Wykwalifikowanej i Osoby upoważnionej do zwalniania substancji czynnych.
Doświadczenie w pracach badawczo-rozwojowych, opracowywaniu i uzgadnianiu dokumentacji rejestracyjnej oraz opracowywaniu dokumentacji systemowej.
Audytor GMP, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 17025.
Obecnie pracuje w GxP PROJEKT JOLANTA KOWALSKA.

datagodzinytemat
2020-05-1210:00 - 10:30Rejestracja uczestników szkolenia
2020-05-1210:30 - 12:00Wykład cz.I

1. Wymagania prawne
2. Procedury wewnętrzne związane z postępowaniami reklamacyjnymi
3. Reklamacje zgłaszane do dostawców materiałów wyjściowych i opakowaniowych

2020-05-1212:00 - 12:45Lunch
2020-05-1212:45 - 14:15Wykład cz.II

1. Odpowiedzialność personelu w zarządzaniu reklamacjami produktów leczniczych
2. Klasyfikacja reklamacji produktów leczniczych
3. Przebieg prawidłowego postępowania reklamacyjnego:
a. przyjęcie reklamacji
b. postępowanie wyjaśniające
c. analiza pierwotnych przyczyn wystąpienia reklamacji
d. działania korygujące i zapobiegawcze
e. dokumentowanie postępowania reklamacyjnego
4. Uznanie i odrzucenie reklamacji produktu leczniczego
5. Postępowanie reklamacyjne a wycofanie produktu leczniczego z obrotu
6. Postępowania reklamacyjne w wytwarzaniu kontraktowym
7. Ocena i przeglądy reklamacji: wskaźniki jakości, trendy

2020-05-1214:15 - 14:30Przerwa
2020-05-1214:30 - 16:00Wykład cz.III

1. Przykładowe postępowania reklamacyjne dla produktu leczniczego (przebieg postępowania, zastosowanie analizy ryzyka itp.)

2020-05-1216:00 - 16:15Zakończenie szkolenia. Rozdanie certyfikatów.

Miejsce szkolenia:

Warszawa (dokładny adres podamy w terminie późniejszym)
Cena szkolenia:
cena netto dla członków Izby: 1 000,00 PLN
cena netto dla pozostałych uczestników: 1 000,00 PLN
do ceny należy doliczyć podatek VAT 23 %

  

Zapisz się do newslettera

Chesz być na bieżąco informowany o naszych szkoleniach, zapisz się do newslettera

 

POLFARMED
Polska Izba Przemysłu
Farmaceutycznego i Wyrobów
Medycznych POLFARMED
ul. Łucka 2/4/6
00-845 Warszawa
NIP 526 10 31 663
Copyright © POLFARMED 2006-2020. All Rights Reserved.