Szkolenia

Wtorek 26 maja 2020

Okresowy przegląd Farmaceutycznego Systemu Jakości: cel, zakres i udokumentowanie.

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?
W czasie szkolenia w sposób praktyczny będziecie mieli Państwo możliwość dowiedzieć się jak właściwie zaplanować, wykonać i udokumentować przegląd FSJ zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi, przy możliwie najmniejszym nakładzie pracy.


Podczas szkolenia:
- dowiesz się, jak prawidłowo zaplanować, wykonać i udokumentować okresowy przegląd Farmaceutycznego Systemu Jakości
- dowiesz się, jakie obszary objąć przeglądem
- dowiesz się, jakich wskaźników użyć do monitorowania Farmaceutycznego Systemu Jakości


Szkolenie skierowane jest do:
- Audytorów wewnętrznych
- Pracowników działu Zapewnienia Jakości
- Personelu kluczowego, w tym Osób Wykwalifikowanych
- Kadry kierowniczej i zarządzającej


Wykładowca – Jolanta Kowalska
Doktor nauk biologicznych w zakresie biochemii z 14 letnim stażem pracy w przemyśle farmaceutycznym.
Bogata praktyka w zakresie działań wykonywanych w Kontroli Jakości i Systemie Zapewnienia Jakości, także w ramach obowiązków Osoby Wykwalifikowanej i Osoby upoważnionej do zwalniania substancji czynnych.
Doświadczenie w pracach badawczo-rozwojowych, opracowywaniu i uzgadnianiu dokumentacji rejestracyjnej oraz opracowywaniu dokumentacji systemowej.
Audytor GMP, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 17025.
Obecnie pracuje w GxP PROJEKT JOLANTA KOWALSKA.

 

datagodzinytemat
2020-05-2610:00 - 10:30Rejestracja uczestników szkolenia
2020-05-2610:30 - 12:00Wykład cz.I

1. Wymagania prawne
2. Wytyczna ICH Q10 i podstawowe wymagania Farmaceutycznego Systemu Jakości
3. Zmiana wymagań prawnych w stosunku do wcześniej obowiązujących
4. Dokumentacja wewnętrzna związana z przeglądem Farmaceutycznego Systemu Jakości
5. Cel wykonywania przeglądu

2020-05-2612:00 - 12:45Lunch
2020-05-2612:45 - 14:15Wykład cz.II

1. Uczestnicy przeglądu Farmaceutycznego Systemu Jakości
2. Częstotliwość wykonywania przeglądu
3. Możliwość połączenia przeglądu Farmaceutycznego Systemu Jakości z innymi przeglądami wykonywanymi przez zapewnienie jakości
4. Zakres przeglądu – wskaźniki jakościowe

2020-05-2614:15 - 14:30Przerwa
2020-05-2614:30 - 16:00Wykład cz.III

1. Narzędzia stosowane podczas przeglądu Farmaceutycznego Systemu Jakości
2. Dokumentowanie przeglądu
3. Komunikacja w ramach przeglądu Farmaceutycznego Systemu Jakości
4. Działania wynikające z przeglądu Farmaceutycznego Systemu Jakości
5. Monitoring wskaźników jakościowych

2020-05-2616:00 - 16:15Zakończenie szkolenia. Rozdanie certyfikatów.

Miejsce szkolenia:

Warszawa (dokładny adres podamy w terminie późniejszym)
Cena szkolenia:
cena netto dla członków Izby: 1 000,00 PLN
cena netto dla pozostałych uczestników: 1 000,00 PLN
do ceny należy doliczyć podatek VAT 23 %

  

Zapisz się do newslettera

Chesz być na bieżąco informowany o naszych szkoleniach, zapisz się do newslettera

 

POLFARMED
Polska Izba Przemysłu
Farmaceutycznego i Wyrobów
Medycznych POLFARMED
ul. Łucka 2/4/6
00-845 Warszawa
NIP 526 10 31 663
Copyright © POLFARMED 2006-2020. All Rights Reserved.